dr Zoran Milivojević

Pisac, Aktivista, Psihoterapeut

Najnoviji članci

27. Decembra 2015.
2016-novogodisnji-licni-proglas-zoran-milivojevic

Novogodišnji lični proglas

[…]
20. Decembra 2015.
idealno-ja-milivojevic

Idealno Ja

[…]
14. Decembra 2015.
unutrasnji-govor

Unutrašnji govor

[…]
10. Decembra 2015.
politika.rs mrzitelji

Mrzitelji

[…]

Knjige

Najnovije objave na Facebook-u

U toku je prijavljivanje za trening iz psihološkog pristupa - transakcione analize. Transakcija je jedinica komunikacije - razmena poruka između dve osobe. ...

Beograd

Oktobar 15, 2016, 11:00am - Oktobar 15, 2016, 7:00pm

Pozivamo Vas na bazični trening transakcione analize koji će se održati u Beogradu. Trening počinje u dva termina, 15.10. (drugi datum u oktobru će biti naknadno određen), a možete da se prijavite do 19. oktobra.Trening se sastoji iz 10 jednodnevnih radionica, jednom mesečno, subotom ili nedeljom.Kome je trening namenjen?Trening je namenjen svima koji su zainteresovani za upoznavanje osnovnih koncepata u transakcionoj analizi i njihovu primenu u svom svakodnevnom radu.Dakle, osnovni trening nije namenjen samo za psihologe i lekare kako se to obično misli – jer se TA primenjuje u veoma različitim kontekstima. Kasnije u edukaciji, tokom naprednog treninga se pojavljuju određena ograničenja. Naziv transakcioni analitičar-savetnik i transakcioni analitičar-psihoterapeut mogu dobiti osobe sa završenim fakultetom, VII stepen obrazovanja (nije važno koji, poželjno humanističke ili društvene orijentacije).Šta je transakciona analiza?Transakciona analiza ili, skraćeno, T.A., je teorija ličnosti i teorija komunikacije koju je krajem pedesetih godina ustanovio američki psihijatar Erik Bern (Eric Berne). Kao sistematska psihoterapija, TA se koristi u individualnom, grupnom i porodičnom tretmanu. Psihološke i komunikacijske tehnike koje su nastale u okviru TA psihoterapije prihvaćene su i u drugim oblastima u kojima postoji intenzivan rad sa ljudima, tako da nakon obogaćenja ovih tehnika danas u TA postoje četiri specijalizacije za različita područja primene (i četiri vrste diploma).Psihoterapijska primena transakcione analize podrazumeva rad sa ljudima čije su smetnje definisane kao mentalni poremećaji i koje su obuhvaćene savremenom psihijatrijskom klasifikacijom bolesti (MKB-10). Ranije je ova oblast bila rezervisana za lekare i psihologe, a danas se smatra da je psihoterapija posebna profesija. To znači da su vrata psihoterapije otvorena mnogima koji su završili i druge fakultete, a koji ispune potrebne uslove za psihoterapeuta.Savetodavna primena TA se odnosi na rad sa ljudima kojima je potrebna psiho-socijalna pomoć zbog neke krize u kojoj su se našli. Podrazumeva rad na unapređenju ljudskih potencijala u različitim oblastima života (koučing) i preventivni rad.Pedagoška primena TA podrazumeva rad sa zdravom decom i odraslima u nekom od konteksta podučavanja. Primena TA omogućava efikasnije podučavanje bilo da je reč o učenju ili o treningu. Takođe je cilj ostvarenje potencijala ličnosti i prevencija poremećaja. Ovom vrstom TA bave se pedagozi, vaspitači, učitelji, nastavnici, profesori, andragozi, itd.Korporativna TA ili organizaciona primena TA (primena u radnim organizacijama) podrazumeva rad sa grupama i timovima koji su usmereni ka ostvarenju nekog cilja (tim, korporacija, organizacija, udruženje, preduzeće, itd.) gde je osnovna namena poboljšanje njihove efikasnosti, kao i rad s problemima vođenja i rukovođenja. Ova oblast je otvorena za sve one koji se bave ovom problematikom od hjuman risors menadžera, industrijskih psihologa, do profesionalnih menadžera i konsultanata.Iako postoje izvesna preklapanja između ovih oblasti primene, danas se smatra da svaka oblast primene zahteva od budućeg transakcionog analitičara poznavanje posebnih znanja i veština.Šta zainteresovani treba da uradi?Pozovite nas za više informacija na telefon 021/47 366 64 ili posaljite mejl na TACENTAR@yahoo.com.Kakav je program treninga?Rad na bazičnom treningu obuhvata upoznavanje sa osnovnim konceptima u transakcionoj analizi:Referentni okvirŽivotne pozicijeStrouk i diskauntEgo stanjaTransakcijeSkriptSimbiozaIgreEmocijePo završetku se polaže test znanja. Po uspešno položenom ispitu dobijaju se nacionalni i međunarodni sertifikati o završenoj prvoj godini treninga. Završetkom ovog kursa se stiče pravo na rednovno članstvo u nacionalnoj (TA Centar – asocijacija transakcionih analitičara Srbije) i Internacionalnoj TA asocijaciji (ITAA).Ko su edukatori i supervizori?Zoran Milivojević, lekar, psihoterapeut, edukator i supervizorNataša Cvejić-Starčević, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, vanredni edukator i supervizorAleksandra Bubera, spec. psihijatar, psihoterapeut, vanredni edukator i supervizorMaja Stoparić, psiholog, psihoterapeut, vanredni edukator i supervizorDanijela Budiša Ubović, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, vanredni edukator i supervizorDragana Jovanović-Boka, pedagog, psihoterapeut, TA 101 instruktorVidimo se uskoro!

View on Facebook