Doba zaljubljivanja
30. Aprila 2009.
Ne volim te više
15. Maja 2009.
Prikaži sve

Bekstvo od ljubavi

Strah od vezivanja je često reakcija na neku doživljenu traumu prestanka ljubavi, odnosno odbačenosti, na bol koji je bio veliki da osoba ne želi da rizikuje da se to ponovi u nekom novom vezivanju

Živi primer vrdalame: Džordž Kluni
Ako pogledamo kako žive savremene generacije mladih i mlađih odraslih, možemo zaključiti kako se nastavlja trend „bekstva od vezivanja”. Sve je više onih koji pokušavaju tako da organizuju život i zadovoljavaju svoje potrebe, a da pri tome nisu vezani za drugo ljudsko biće. Čini se da su muškarci ti koji manje veruju da emocionalno vezivanje jeste visoka životna vrednost. Nekada je ovo bekstvo od vezivanja otvoreno i direktno, a nekada je nesvesno i skriveno u pseudovezivanju, kao u slučaju osobe koja je u sredini pete decenije a nije uspela da ostane ni sa jednim partnerom duže od dve, tri godine.

Često je koren ovog otpora prema vezivanju u jednoj vrsti straha od vezivanja, ali ne od vezivanja kao takvog, već od odbacivanja od strane osobe za koju je neko vezan. Ovaj strah od vezivanja je često reakcija na neku doživljenu traumu prestanka ljubavi, odnosno odbačenosti, na bol koji je bio veliki da osoba ne želi da rizikuje da se to ponovi u nekom novom vezivanju. Nekada osoba odbacuje vezivanje na osnovu toga što je kao dete gledala odnose svojih roditelja i zaključila da je vezivanje uvod u međusobno mučenje i da se zato ne treba nikada vezati. Nekada je to neka vrsta prezira prema vezivanju izražena u maloj ideologiji hedonizma i nevezanosti: zašto bih bio samo sa jednom ženom, kada mogu imati njih puno? Na vezivanje se gleda kao na negaciju lične slobode.

U svom bekstvu od vezivanja mnogi ne vide problem. Muška zamena za vezivanje je seks, a ženska je zaljubljivanje. Bilo da igraju igru seksa, bilo igru zaljubljivanja, muškarci i žene beže od vezivanja. A šta je u stvari to vezivanje?

Upravo je ona važna emocija koju zovemo ljubav moguća zato što je u njenoj osnovi psihološki mehanizam koji nazivamo emocionalno vezivanje. Zato i postoji reč ljubavna veza. Kada se za nekoga emocionalno vežemo, ta osoba nam postaje veoma važna, želimo da budemo što više sa njom, važno nam je kako ona misli, kako se oseća, osećamo neku vrstu povezanosti ili pripadnosti sa njom. Drugim rečima, osećamo ljubav. A kada nas ta osoba napusti bilo svojom voljom ili smrću, tada smo tužni. Tugovanje je drugo lice ljubavi jer je u psihološkom smislu emocionalno razvezivanje od voljene osobe. I zbog toga svega je bekstvo od vezivanja u stvari bekstvo od ljubavi. A ljubav nema alternativu jer onaj koji nije vezan, ko ne voli, bitiše u svetu koji za njega nema emocionalnu vrednost. I zato treba biti slobodan da se izabere ljubav, vezanost, a ne da se sloboda traži u bežanju od ljubavi.

Ovaj članak je objavljen na sajtu politika.rs