Roditeljski autoritet
6. Decembra 2014.
Jači i slabiji
20. Decembra 2014.
Prikaži sve

Deci prava roditeljima kursevi

Izgleda da su za ono što ne valja kod dece i mladih krivi njihovi roditelji, jer ih nisu vaspitavali na naučno zasnovanim metodama. Predstavljeno je kao da su u pitanju neka tajna znanja koja poseduju samo psiholozi i pedagozi. Veruje se da će to biti ispravljeno zakonom koji će naterati roditelje da se poprave, masovno pohađajući kurseve na kojima će od dotičnih naučnika biti podučeni naučno zasnovanim roditeljskim veštinama. Rezultat će biti da ćemo za nekoliko decenija postati društvo bez nasilja.

A šta ako ne bude tako? A šta ako je to samo jedan od pogleda koji nam nameću naučnici koji u tome imaju neki svoj, ovaj ili onaj, interes? Da li smo toliko uvereni u ovu hipotezu da zaista možemo da zakonom obavežemo roditelje da naprave toliki otklon od našeg kulturnog obrasca? A šta ako se desi da: naraste broj nemoćnih roditelja koji nikako da otkriju pravi način kako da objašnjenjima i molbama motivišu dete da nešto uradi ili ne uradi; naraste broj raspuštene, nedovoljno disciplinovane, nasilne, bahate i nesocijalizovane dece koja će izrasti u mlade sklone delinkvenciji; poraste broj dece koja su oduzeta onim „nasilnim” roditeljima koji time što odbijaju da odstupe od povremenog telesnog kažnjavanja pokazuju da su nepopravljivi zlostavljači; poraste broj lažnih optužbi za fizičko i drugo zlostavljanje i to od strane same dece koja su na predavanjima u školi obaveštena o svim svojim pravima, kao što povremeno u drugim zemljama deca ovako „kažnjavaju” neposlušne roditelje.

Ili ako se desi da ne postoji efikasno objašnjenje koje možete da primenite kada dete izgovori: „Neću i šta mi možeš!”; kada dete u osnovnoj školi tvrdoglavo odluči da napušta školovanje; ako poraste procenat dece sa velikim problemom samokontrole, sa nemogućnošću usmeravanja pažnje na neinteresantne sadržaje, i sa lošom kontrolom agresivnih i drugih impulsa, a koje roditelji podižu na „naučno zasnovan” način. Ili ako poraste broj broj dece čija će vaspitna zapuštenost da dobije psihijatrijsku dijagnozu koja će biti lečena lekovima. Ili ako poraste broj osumnjičenih za zlostavljanje, koji nikako, po logici stvari, neće moći da dokažu da su nevini. Ili da socijalne službe, vaspitači i pedijatri u strahu da ne naprave grešku na štetu deteta, počnu da vode postupak ugrožavajući prava i interese osumnjičenog roditelja ili da počnu da se u vaš odnos sa detetom mešaju raznorazni dušebrižnici iz bližeg i daljeg okruženja.

Siguran sam da će i tada naučno istraživanje dokazati da su opet roditelji krivi, jer nisu na ispravan način primenjivali ono što su naučili na kursevima. Da li je zaista razumno i ispravno da eksperimentišemo, preuzimajući toliki rizik? Pogotovo onda kada se jedna interesna grupa tako ostrašćeno bori za vlast nad vaspitanjem naše dece.

Ovaj članak je objavljen na sajtu politika.rs