Kad privlačno postane odbojno
12. Februara 2011.
Zaljubiti se preko Interneta
26. Februara 2011.
Prikaži sve

Dvojne uloge

Na početku ljubavne veze se obično ne razmišlja o tome šta će biti ako ona ne uspe. Zbog toga nije retko da neko ulazi u vezu sa osobom koju će, u slučaju raskida, svakodnevno morati viđati. A takvi raskidi su mnogo bolniji i mnogo duže traju od onih u kojima bivši partneri jednostavno ne moraju da se susreću. Za raskide važi ona narodna izreka: Daleko od očiju, daleko od srca. Uprkos tome, ljudi veoma često ljubavne partnere pronalaze upravo na radnom mestu, među onima koje svakodnevno viđaju.

Kada ona i on, pored toga što su u ljubavnoj vezi, jesu i kolege na poslu ili imaju porodični biznis, to njihov odnos čini veoma zahtevnim. Razlog su dvojne uloge: pored uloga koje se tiču privatnog života u kojima su ona i on muž i žena, odnosno majka i otac, postoje i poslovne uloge u kojima su oni saradnici, a nekada nadređeni i podređeni.

Da bi mogao uspešno da funkcioniše privatno i poslovno, ovaj par mora da razdvaja ove uloge. Ne sme da meša svoje odnose koje imaju kao muž i žena sa odnosima koje imaju kao dvoje zaposlenih. Razdvajati emocije i odnose koji se uspostavljaju između različitih uloga je nekada veoma teško. Kada nastane konflikt između njih kao saradnika, nikako ne bi smeli da ga „preliju” u svoj odnos muža i žene. Važi i obrnuto: ako su u konfliktu kao ljubavni partneri, to ne bi smelo da se odrazi na poslovnu komunikaciju koju imaju kao zaposleni.

Još je teže održati granicu među ulogama ako između inače ravnopravnih ljubavnih partnera, na poslu postoje uloge nadređenog i podređenog. Ukoliko on, kao nadređeni, njoj naredi nešto sa čim se ona ne slaže, ona mu može odgovoriti ili kao podređeni ili kao žena. Ukoliko mu odgovori kao žena, ona negira poslovni kontekst tako da konflikt sa šefom postaje konflikt sa mužem. Slična reakcija je kada ona izvrši naređenje koje joj se ne sviđa, ali ga zbog toga kasnije kažnjava time što se kao žena duri na njega kao muža.

Ove granice je najteže održati kada u vezi i na poslu postoje suprotne hijerarhije. Ona u vezi može biti dominantna jer imaju definiciju odnosa da je ona dama a on džentlmen koji ugađa njenim željama. Nasuprot njenoj dominaciji u vezi, on može na poslu biti dominantan jer kao nadređeni zahteva da ona ugađa njegovim naredbama. Kada dođe do brisanja granica i mešanja uloga, ona će pokušati a on će dozvoliti da ona dominira i u poslovnom kontekstu, što će izazvati mnoge probleme, uključujući to što on pred drugim zaposlenima i pred strankama gubi svoj autoritet šefa.

Dvojne uloge naročito opterećuju veze mladih koji još nemaju emocionalnu zrelost potrebnu za održavanje granica između uloga.

Ovaj članak je objavljen na satju politika.rs