Izazivanje ljubomore
17. Aprila 2010.
Igra samopotvrđivanja
4. Maja 2010.
Prikaži sve

Glad za pažnjom

Može li se biti ljubomoran samo kada su ljudi u pitanju? Može li neko, na primer, biti ljubomoran na partnerov posao ili na partnerov hobi? Da li je to uopšte ljubomora i mogu li nam posao ili hobi zaista „preoteti” partnera?

Često se ljudi osećaju nevoljeno kada primete da se partner posvećuje nečemu drugom umesto da se posveti njima. Tačno je da ovo osećanje liči na osećanje ljubomore. Ako malo bolje pogledamo šta je to što se traži od partnera, videćemo da se od njega traži da se posveti osobi, da je gleda, primećuje, sluša, da sa njom razgovara, da joj posveti neko vreme – jednom rečju da joj posvećuje svoju pažnju.

Zahtev partneru da pokaže određenu količinu pažnje može biti sasvim primeren, ali može biti i preteran. Kada jedna osoba tvrdi da voli drugu, ona u stvari tvrdi da joj je druga osoba veoma važna. A način da se to pokaže jeste da joj se posveti pažnja. Dakle, posvećivanje pažnje jeste jedan od osnovnih znakova i ljubavi i ljubaznosti. Ako je veza takva da partner osobi ne pokazuje ni minimum pažnje, tada je njen zahtev za pažnjom i njen protest nešto sasvim legitimno. A danas je mnogo takvih veza u kojima su se partneri međusobno otuđili tako da ne razmenjuju ni elementarnu pažnju.

Ali postoje i ljudi koji imaju veoma veliki apetit za partnerovom pažnjom: nikad im nije dovoljno, traže uvek još. Oni, u stvari, hoće da im partner, ako ih voli, stalno posvećuje pažnju. Njihova pogrešna formula ljubavi je da misle da su važni samo ako partner gleda u njih, a ako gleda u nešto drugo, tada misle da mu je to drugo važno, a da su oni nevažni. Dakle, ako me gleda, ako mi posvećuje pažnju on me voli, a kada prestane da me gleda, prestao je da me voli. I zato je njihovo osećanje voljenosti veoma nestabilno jer svaki put kada partner skrene pogled, oni pretrnu jer misle da je ljubav prestala.

Ljudi izjednačuju ljubav i pažnju, a u stvari treba da nauče da ih razdvoje, da shvate da ih njihovi partneri vole i onda kada ih ne gledaju, kada ne misle o njima, kada se koncentrisano bave nekom drugom aktivnošću. Treba shvatiti da drugi može snažno da voli i onda kada uopšte nije fizički prisutan, kada se nalazi na nekom udaljenom mestu, kada komunikacija ne postoji.

 Svi smo bili gladni stalne pažnje jer svako malo dete misli da ga vole samo dok ga gledaju i na njega obraćaju pažnju. Decu treba učiti da ih mame vole i onda kada su na poslu. Jer kada mama malog deteta dođe sa posle i kaže „Ceo dan sam mislila na tebe i jako si mi nedostajao”, dete shvati da ono postoji u maminoj svesti i onda kada ona ne gleda u njega. Ljubav nije povezana samo sa pogledom, ali ako nikad ne gledamo, onda je to prezir.

Ovaj članak je objavljen na sajtu politika.rs