Anksioznost
21. Jula 2012.
Novi muškarac
3. Avgusta 2012.
Prikaži sve

Intuicija pogađa i greši

Nekada se u našoj svesti pojavi neka misao o nečemu, koju doživljavamo kao istinu, iako ne umemo da objasnimo zašto i kako nam je baš ta misao „pala na pamet“. Kažemo da je ta misao proizvod naše intuicije.

Intuicija je prilično maglovit pojam koji je od interesa za one koje zanima kako nastaje ljudsko saznanje. Pojedini filozofi su smatrali da intuicijom otkrivamo kakve stvari zapravo, same po sebi, zaista jesu. Jednu od najboljih psiholoških definicija intuicije je dao Karl Gustav Jung: intuicija je proces obrade informacija u našoj psihi kojeg nismo svesni, ali smo svesni rezultata tog procesa. Proizvod intuicije pored misli i jasno definisanih osećanja kao što su sumnja, zaljubljenost, strah i slično, može biti i ono što se naziva osećaj ili slutnja.

Sama reč intuicija je latinskog porekla i doslovno znači gledati na, motriti na, paziti na. Reč intuicija je počela da se upotrebljava kako bi se razlikovalo ono saznanje koje je rezultat opažanja kao takvog, bez učešća promišljanja, od onog saznanja koje je nastalo promišljanjem.

Važno je znati da je glavna podela intuicije na onu koja je tačna i onu koja je pogrešna. To naglašavamo zato što postoje ljudi koji smatraju da je intuitivno saznanje najviši, najsavršeniji oblik saznanja. Zbog toga se oslanjaju na svoju intuiciju u svim situacijama. A kada su u konfliktu da izaberu između intuitivnog zaključka i zaključka svesne analize, odlučuju se za intuiciju. Međutim, iskustvo, ali i istraživanja pokazuju da i nesvesni procesi mogu biti pogrešni. Dobar primer za to je prvi utisak, intuitivno „saznanje“ o osobi koju prvi put vidimo. Većina ljudi ima iskustvo da se nekada kasnije pokaže da je prvi utisak o datoj osobi bio ispravan, a nekada da je bio sasvim pogrešan.

Kako je intuicija neka vrsta „opažanja kroz nesvesno“, veoma je važno kakvi su sadržaji u tom nesvesnom. Što osoba ima više raznovrsnog iskustva u nekoj oblasti života, to će njena intuicija u toj oblasti biti tačnija. Na primer: što neka osoba ima više iskustva sa ljudima, to će njeni „prvi utisci“ o drugima biti tačniji; što je lekar iskusniji to će njegova pretpostavka o najverovatnijoj dijagnozi biti tačnija. Suprotno od toga, deca često zaključuju po tipu intuicije i ti njihovi zaključci se veoma često pogrešni. Iako zaljubljena mlada osoba veruje svojoj intuiciji da je određeni partner pravi, ipak se kasnije razočara u njega.

Kao što nije dobro isključivo se oslanjati na intuiciju, nije dobro ni potpuno otpisivati vlastite intuitivne zaključke. Danas se smatra da je najbolje kada naše svesno i nesvesno sarađuju. Naše intuitivne zaključke treba uzimati u obzir kao važne signale, ali ne kao istinu, već kao pretpostavke koje treba proveriti.

Ovaj članak je objavljen na sajtu politika.rs