Voleti i biti voljen
12. Februara 2011.
Dvojne uloge
19. Februara 2011.
Prikaži sve

Kad privlačno postane odbojno

Na to kakvu osobu neko bira za svog partnera može presudno da utiče to kakvu sliku o sebi ima onaj ko bira. Još je Frojd ustanovio da ljudi koji su zadovoljni sobom biraju takve partnere koji liče na njih, a da ljudi koji smatraju da nemaju neke osobine koje su im važne, pa su nezadovoljni sobom, biraju takve partnere koji upravo te osobine imaju dobro razvijene. I filozof Šopenhauer je smatrao da u ljudima postoji neka unutrašnja sila – genije vrste – koja utiče da se međusobno privlače razlike. Verovao je da u ljudima postoji nesvesna težnja ka skladnom potomstvu zbog koje će, na primer, veoma niska žena biti privučena visokim muškarcem, ili muškarac, koji nije lep, veoma lepom ženom.

Bez obzira na to šta je dovelo do početnog međusobnog privlačenja dve osobe, danas znamo i odgovor na ono drugo pitanje: Ko dugo ostaje zajedno? Oni ljudi koji međusobno dele poglede na važna životna pitanja. U tom slučaju njihova ljubavna veza ili brak imaju mali potencijal za raskid ili razvod.

Kod nekih veza koje su nastale „privlačenjem razlika” opažamo zanimljivu pojavu pretvaranja pozitivnog u negativno: da upravo ona osobina koja je na početku veze bila zanimljiva i zbog toga pozitivna, važna i privlačna, kasnije tokom razvoja veze postaje istoj osobi negativna i odbojna.

Partner koji je na početku bio privlačan zato što je viđen kao smiren i staložen kasnije postane viđen kao neko ko je dosadan i pasivan. Partner koji je na početku bio duhovit i zabavan postaje infantilan i neodgovoran. Neko ko je bio topao i emotivan postaje nekontrolisan i impulsivan; racionalan postaje hladan i bezdušan; odgovoran i pažljiv postaje kontrolišući i ljubomoran; itd.

Izneverena očekivanja čine da slatka razlika postane gorka. Možda osoba nesvesno očekuje da je ljubav spajanje dve različite polovine u zajedničku, idealnu celinu, tako da ono što nema ona mora imati partner. Nekada osoba očekuje da će uz partnera i sama razviti datu osobinu ili se spasilački nada da će pomoći partneru da se promeni i prevaziđe svoj nedostatak. Nekada bira razmišljajući u krajnostima, bez svesti da postoji i suprotna greška, preterivanje u suprotnom pravcu. I zato dolazi do razočaranja.

Umesto da svoje umišljene slabosti i nedostatke pokušavamo da kompenzujemo osobinama partnera, podignimo pogled sa druge osobe i sagledajmo kako želimo da živimo svoj život. Nakon toga lakše ćemo tražiti i pronaći osobu koja se uklapa u naš životni koncept. I uvid da neko ne može biti partner u takvom životu dovoljan je da sebe poštedimo nesrećne ljubavne priče.

Ovaj članak je objavljen na sajtu politika.rs