Formule ljubavi

 

Kako pronaći pravu ljubav a ne upropastiti sopstveni život

Ovo je sjajna knjiga na svetskom nivou od domaćeg autora koji poseduje evropsku erudiciju i američku jasnoću, knjiga za svakog ko voli i ko je patio zbog ljubavi i, na koncu – ovo je jedna od retkih knjiga o ljubavi koju čitaju i muškarci!

Naručite od izdavača

Knjiga Formule ljubavi rezultat je susreta psihoterapeuta s destruktivnim posledicama zabluda o ljubavi u životima njegovih pacijenata. Autor je izložio tridesetak osnovnih zabluda i pogrešnih uverenja, ukazao je na obrasce mišljenja, osećanja i ponašanja koji proističu iz takvih uverenja i na tipične probleme koji su njihova posledica – ljubavna nesreća i patnja. Dr Milivojević demistifikuje pojedinačne zablu-de i ukazuje na puteve njihovog prevazilaženja.

Prvo izdanje objavljeno je 1995. (Prometej), a 2007. god. knjiga je bila prvi naslov objavljen pod izdavačkim znakom Psihopolisa. Sa brojnim ponovljenim izdanjima danas ima kultni status, postala čitano i traženo delo.

Neka od uverenja koja se razmatraju u knjizi su: Ljubav je smisao života; U pravoj ljubavi nema konflikta i ljutnje; U pravoj ljubavi seks je fantastičan; Prava ljubav je bezuslovna; Prava ljubav je bol; Može se voleti samo jedna osoba, itd. Čitaocu može pomoći i test na kraju knjige (posebno za žene, posebno za muškarce) koji ukazuje na ona uverenja koja postoje u njegovim predstavama o ljubavi, a autor knjige upućuje čitaoca na one delove knjige koji ce mu pomoći da preispita svoja uverenja.

Ljubav je najlepša stvar u životu… sve dok nešto ne krene naopako i dok ne nastupi patnja. Kada nas ostavi neko koga volimo mi tugujemo i ne znajući da patimo zbog toga što svojim iskrivljenim uverenjima o ljubavi sebi i partneru zadajemo nepotrebnu patnju. Upravo ta tamna strana ljubavi je predmet rada psihoterapeuta. Milivojević polazi od prepostavke da je ljubav ono što verujemo da jeste i da snažno želimo da ostvarimo svoju svesnu ili nesvesnu predstavu o ljubavi

Knjiga je korisna svima onima kojima je ljubav visoka životna vrednost i koji žele da investiraju u svoju ljubavnu budućnost. U tom smislu čitanje ove knjige može biti jedna od najboljih investicija u sebe i svoju ljubavnu sudbinu. Namenjena je i kolegama psihoterapeutima i studentima psihoterapije kojima nudi jasan sistem rada sa problemima povezanim sa ljubavnim stresovima. Neskrivena nada autora je da će ideje iz ove knjige dopreti do mladih i sprečiti ih da u traganju za „pravom” ljubavlju upropaste svoje živote.

Knjigu preporučuju za čitanje i njeni ugledni recenzenti: psiholog i psihotera-peut prof. dr Snežana Milenković i psihijatri prof. dr Mirko Pejović i prof. dr Jovan Marić.

Naručite knjigu direktno od izdavača

Ako vas je knjiga Formule ljubavi potakla da poželite da prakticno radite na sebi, onda je trenutak da se uključite u seminare radioničarskog tipa u kojima vam autor knjige i njegove kolege pomažu da otkrijete i promenite svoj ljubavni scenario. Za detalje oko organizacije seminara ili za kontakt sa obučenim savetnikom u vašoj okolini obratite se na Psihopolis institut d.o.o Novi Sad, tel: 021 47 36 664

Ako ste na Fejsbuku ovu knjigu i objavljivanje sličnih knjiga iz oblasti ljubavi i odnosa među ljudima možete podržati na fejsbuk stranici.