Kćerke ne žele da liče na majke
20. Marta 2009.
Lepota je u oku posmatrača
29. Marta 2009.
Prikaži sve

Konflikt kao dokaz ljubavi

Da li je normalno da se posvađaju partneri uprkos tome što se strasno vole?

Da li se između dvoje ljudi koji se vole pojavljuju konflikti? Verujete li da kada biste bili zaista sa pravim partnerom nikada ne biste bili u prilici da se posvađate, da vičete jedno na drugo ili da se nekoliko sati mrko gledate?

Jedna od predstava o dobrom muško-ženskom odnosu je ona koja polazi od toga da muškarac treba da bude džentlmen, kavalir, a da žena treba da bude dama, gospođa. U ovakvoj predstavi o međusobnim odnosima nema mesta za konflikt jer muškarac je taj koji se ponaša uglađeno. Njegov jedini cilj je da se ona u njegovom društvu oseća veoma prijatno. I zbog toga on izbegava sva ona ponašanja koja bi kod nje mogla da izazovu neprijatnost. Ova predstava o ljubavi ima korene u 12. veku. Reč kavalir ili kavaljer (fr. cavalier,ital. cavaliere)znači konjanik, jahač, vitez, plemić, udvarač neke dame, fin gospodin… Upravo se konjanik, dakle oficir ili plemić, svojim ponašanjem razlikovao od ostalih vojnika, tako da je postao standard za uglađenost. Slično je i sa rečju džentlmen ili, doslovno, „nežni muškarac”, koja označava muškarca koji se veoma trudi da ženi u njegovom društvu bude ugodno. Njegova deviza je: Vaša želja je za mene zapovest.

Jedini problem sa ovakvim predstavama jeste to što su daleko od svakodnevnog života u kojem je konflikt nešto što je normalno i veoma često. Pod rečju konflikt podrazumevamo situaciju u kojoj ona želi jedno, a on nešto drugo. Konflikt je, dakle, sukob dve želje. U takvoj situaciji se prirodno pojavljuje jedna vrsta borbe u kojoj ona pokušava da utiče na njega da uradi ono što ona želi, a on na nju da uradi ono što on želi. Imati partnera sa kojim nikada niste u konfliktu znači da ste uspeli da pronađete osobu koja konstantno ne samo da želi isto što i vi, nego to želi istog trenutka kada i vi. A to je, priznaćete, nemoguće. Druga mogućnost je da ste našli partnera koji je pravi džentlmen u smislu da smatra da su vaše želje važnije od njegovih i u situacijama konflikta odustaje od svojih želja da bi se posvetio ispunjenju vaših. Ali ovakvo ponašanje na dugi rok može dovesti do hronične frustracije i do krize odnosa.

I zbog toga treba znati da su konflikti normalna pojava između ljudi koji sarađuju, pa i onda kada se snažno vole. Da bismo razumeli konflikte, moramo znati da mi nismo isto što i naše želje i da postoji bitna razlika između mene i onoga što želim. Jedino tako konflikt neće biti shvaćen kao negacija ljubavi. Jedino ako razumem da partner koji odbacuje neku moju želju ne odbacuje mene kao osobu mogu povezati konflikt i ljubav. A osobe koje smatraju da je odbacivanje njihove želje isto kao i odbacivanje njih kao ljudskog bića svaki konflikt doživljavaju kao negaciju ljubavi, kao znak prezira, kao izdaju voljene osobe. A onda svaki konflikt postaje razlog za raskid.

Ovaj članak je objavljen na sajtu politika.rs