Seks u dugoj vezi
19. Marta 2011.
Biti slavan
16. Aprila 2011.
Prikaži sve

Lica ljubomore

Izjava „Voleću te do kraja života” svakako lepo zvuči, ali svi znamo da niko ne može apsolutno garantovati da će to zaista biti tako. U godinama i decenijama koje su pred dvoje ljudi koji se vole mnogo šta se može desiti, promeniti i dovesti do toga da neko od njih dvoje prestane da voli. Priroda ljubavi je takva da ljubav uvek u sebi sadrži mogućnost da prestane. Zbog toga je uvek prati izvesna doza straha od prestanka ljubavi.

Jedna vrsta ovog straha od prestanka ljubavi je osećanje ljubomore. U tom slučaju se strah od gubitka ljubavi konkretizuje u nečijoj ideji da će voljena osoba prestati da ga voli zato što je zavolela nekog drugog. Ljubomora je uvek povezana sa idejom o tri osobe, pri čemu treća osoba može biti stvarna ili umišljena.

Svako ljudsko osećanje ima neku svoju pozitivnu funkciju, pa tako i osećanje ljubomore. Ona nas motiviše na akciju kojom ćemo postojeći odnos ljubavi zaštititi od ugrožavanja od treće osobe. Uprkos ovoj nameri ljubomore, ako je ona neadekvatna, ako je bezrazložna i hronična, onda ona postaje upravo glavni razlog za emocionalno udaljavanje od ljubomorne osobe i za raskid veze.

Kada ljudi osete strah od gubitka voljene osobe, po pravilu postaju prema njoj pažljiviji, nežniji, pokušavaju što bolje da zadovolje njene potrebe. Ali, iako je stah od gubitka ljubavi u osnovi ljubomore, ljudi retko ljubomoru izražavaju kao strah. Oni ga „prekrivaju” različitim drugim emocijama i reakcijama kojima pokušavaju da zaštite vezu. Postoji nekoliko ovih reakcija, od kojih su neke potpuno neprihvatljive. Nekada je važno da ljubomoru ne poistovećujemo sa reakcijama na ljubomoru.

Kada neko ljubomoru izražava kao tugu, žalost, tada pokazuje voljenoj osobi da mu je „povredila osećanja”. Na ovaj način se odgovornost za svoja osećanja prebacuje na drugoga i kod njega se poziva osećanje sažaljenja i krivice koje bi trebalo da učini da on promeni ponašanje.

Kada neko na osećanje ljubomore reaguje osećanjem ljutnje, tada od partnera (ili rivala) direktno zahteva da promeni ponašanje za koje smatra da nije fer.

Opasno je kada neko izražava ljubomoru kroz osećanje mržnje. Tada ljubomorna osoba misli da je žrtva partnerove ili rivalove zlobe, što pokreće želju za osvetom. Ona može partnera ili rivala zastrašivati pretnjama ubistvom, a nekada te pretnje može i ostvariti. Relativno često novine objave da se neki tragični događaj dogodio „zbog ljubomore”.

Nije ljubomora ta koja ubija, već je to uvek neki čovek. Da se to ne bi više dešavalo, pomozimo deci i mladima – kada primetimo da su ljubomorni – da to osećanje shvate na pravi način.

Ovaj članak je objavljen na sajtu politika.rs