Idealno Ja
20. Decembra 2015.
Prikaži sve

Novogodišnji lični proglas

Svaka Nova godina je, u simboličnom smislu, trenutak promene, ulaska u neko novo vreme, u neki novi svet. Zato je dočekivanje Nove godine povezano sa našim željama i nadama da će u tom novom vremenu koje sledi one biti ispunjene.

Mnogi ljudi povezuju Novu godinu sa promenom svog ponašanja i navika. To su oni koji su doneli odluku da će od Nove godine prestati da rade nešto negativno i započeti nešto pozitivno. Neko je, na primer, odlučio da će manje sedeti, a više se kretati i početi da vežba. Odluka se može ticati toga da će osoba: promeniti način prehrane; skinuti kilograme; započeti s učenjem stranog jezika; prestati da puši; prestati da pije; manje vremena biti na virtuelnim socijalnim mrežama itd.

Novogodišnji lični proglas nastaje kada neko svoju odluku saopšti drugima koji su mu važni. Kada je reč o saopštavanju ličnih želja i odluka drugima ljudi se nekada ponašaju detinjasto. Jedni kriju od drugih svoje odluke i želje jer veruju da se one ne bi ostvarile kada bi drugi za njih saznali. Ovo uverenje proizlazi iz nečijeg ranog iskustva da se nije dogodilo ono što je želeo, a što je sigurno trebalo da se dogodi i o čemu je govorio drugima. Kada se to nije dogodilo taj neko je zaključio da je za to krivo to što je unapred obavestio druge. Suprotno je kada neko o svojoj odluci obaveštava što više drugih, „učvršćujući” odluku tako što je pretvara u očekivanja drugih da će je dosledno sprovoditi.

Zašto ljudi čekaju Novu godinu da bi doneli i počeli da sprovode neku važnu odluku? Zašto čekati na neki poseban dan? Zar bilo koji dan nije dobar za sprovođenje pametnih odluka?

Ako analiziramo ove odluke, videćemo da je većina pokušaj da se voljom, svesnim naporom i samodisciplinom razreši neki unutrašnji konflikt. Osoba je podeljena na jedan deo koji želi da se ponaša na neki razuman i koristan način i na onaj drugi deo koji se ponaša na stari, neželjeni način. Iako osoba neželjeno ponašanje doživljava kao negativno, ona od njega teško odustaje upravo zbog toga što joj to ponašanje donosi neku, ponekad skrivenu psihološku dobit ili korist. Osoba je u otporu da promeni negativno ponašanje jer ako od njega odustane, odustaće i od date psihološke koristi. To i jeste razlog da ona odlaže trenutak promene sve do nekog ritualnog datuma kakav je Nova godina.

Da li će osoba uspeti da ostvari proglašeni novogodišnji cilj? Neki sigurno hoće, ali većina neće. Razlog je upravo u osobinom otporu da odustane od psihološke dobiti. Kada bi se osoba zapitala da li joj dato neželjeno ponašanje donosi neku dobit i kada bi razmislila na koji drugi način može da ostvari istu ili veću dobit, tada bi imala mnogo veće šanse za uspešno ispunjenje novogodišnjeg ličnog proglasa.

Ovaj članak je objavljen na sajtu: politika.rs