Kriza srednjeg doba
10. Marta 2012.
Osećanje usamljenosti
24. Marta 2012.
Prikaži sve

Osećanje dosade

Dosada je stanje koje osećamo kada se nalazimo u situaciji u kojoj se ništa ne dešava što je nama važno, ništa što želimo. To je neprijatno osećanje i upravo je ova neprijatnost ono što nas pokreće na neku akciju kojom ćemo ili uticati na situaciju da se promeni i postane interesantna ili ćemo je napustiti. Na primer, sposobnost da utičemo na promenu teme razgovora koji nam je postao dosadan jedna je od osnovnih socijalnih veština.

Međutim, u životu odraslih često nemamo moć ni da menjamo situaciju niti da je napustimo. Sastanak koji nam je dosadan, a na kome moramo da budemo i na čiji tok ne možemo da utičemo, tipičan je primer. Većina ljudi se tada nalazi u jednoj vrsti unutrašnjeg sukoba između jednog dela sebe koji želi da napusti sastanak zato što trpi osećanje dosade i drugog dela sebe koji se plaši negativne posledice do koje bi došlo ukoliko bismo to zaista i učinili. Tipično je da ljudi tada smanjuju unutrašnji poriv da napuste situaciju tako što energiju poriva smanjuju naizgled nesvrsishodnim motornim radnjama kao što su tapkanje prstima, ljuljanje stopala, klaćenje kolena i slično.

Oni ljudi koji ne podnose dosadu u ovakvim socijalnim situacijama postaju veoma nervozni, agresivni, imaju utisak da ne mogu da izdrže i impulsivno je napuštaju ili pokušavaju da je menjaju neprimerenim provokacijama. Zbog toga su ljudi koji nemaju razvijenu sposobnost podnošenja, tolerancije dosade, često ocenjeni kao emocionalno nezreli.

Svi mi znamo da je sedenje u školskoj klupi nekada veoma dosadno. I zato je detetova spremnost da mirno, na socijalno prihvatljiv način, podnosi osećanje dosade jedan od važnih kriterijuma za ocenu njegove emocionalne spremnosti za školu. Ukoliko zbog dosade samovoljno napušta čas ili neprimereno pokušava da situaciju u učionici učini zanimljivom, može dobiti etiketu hiperaktivnog deteta.

Decu treba naučiti i da znaju kako da se nose sa osećanjem dosade. Malom detetu je potrebno da ga neko drugi zabavlja kako mu ne bi bilo dosadno, ali odraslije dete mora naučiti da se samo nosi sa osećanjem dosade. Roditelj treba da prestane da se smatra odgovornim za detetovu dosadu, učeći dete da je samo odgovorno za to kako će reagovati na ovo osećanje. Doživljaj da mu je dosadno treba detetu da postane signal da se zapita: a šta bih sada mogao da radim, šta sada želim? Iskustvo pokazuje da je nekada upravo to što je detetu veoma dosadno i što želi da izbegne dosadu, glavni motiv zbog kojeg pronalazi neku korisnu aktivnost na koju se koncentriše. Kada dete prihvati odgovornost za svoje osećanje dosade i načina na koji na njega reaguje, ono može izrasti u osobu koja se pobrine da joj nikada nije dosadno.

Ovaj članak je objavljen na sajtu politika.rs