Treba li biti iskren
13. Novembra 2009.
Pokazivanje ljubavi
27. Novembra 2009.
Prikaži sve

Preboleti raskid

Ako se neko dao jednome, ne može se u potpunosti dati drugome sve dok ne uzme nazad sebe od prvoga

Kada nekoga volimo, kada se za njega emocionalno vežemo, tada moramo ući u poziciju ranjivosti. Ako volimo, a drugi nas prestane voleti ili nas ostavi, mi moramo biti veoma tužni. Od ove pozicije se ne može pobeći a da se ne pobegne od ljubavi. Uprkos tome, mnogi uzaludno pokušavaju da je izbegnu bilo tako što se ne vezuju, što prvi odlaze, što nameravaju da se vežu tek kada su stoposto sigurni da neće biti ostavljeni.

Danas niko drugome ne može garantovati da će ostati sa njim ili njom „do kraja života”. Društvene promene u poslednjih pola veka su rezultirale time da ljudi prekidaju veze onda kada im više nije dovoljno dobro, a ne, kao nekada, kada im je postalo nepodnošljivo. Zato što se danas mnogo lakše raskida i strah od raskida je mnogo prisutniji.

Kada ljudi prekidaju svoju ljubavnu vezu, tada je često jedno od njih ono koje to ne želi, koje voli i koje se bori da ostanu zajedno. Iako su raskidi tužni i za onog koji odlazi i za onog koji je ostavljen, ipak više tuguje onaj koji je ostavljen. Tuga je osećanje koje je posledica emocionalnog vezivanja. Emocionalno pismeni ljudi znaju da se osećanje tuge ili žalosti pojavi onda kada izgubimo nešto za šta smo emocionalno vezani. Funkcija osećanja tuge je da nas pripremi na novu realnost, na prihvatanje činjenice da nekoga ko nam je još uvek važan više nema oko nas. Tuga je posledica procesa koji zovemo emocionalno razvezivanje. I kao što je emocionalno vezivanje nešto za šta je potrebno vreme, tako je i za emocionalno razvezivanje potrebno vreme. Smatra se da u slučaju značajnog gubitka intezivno tugovanje traje šest nedelja. To je otprilike onih četrdeset dana nakon kojih se pokojniku daje parastos u pravoslavnoj tradiciji.

A kada se osoba razveže, tada je njen odnos prema bivšem partneru promenjen. Ona se i dalje seća svega, ali ona na te uspomene ne reaguje burnim emocijama. Ukoliko sretne bivšeg partnera ne oseća patnju. Tada kažemo da ga je osoba prebolela ili prežalila. Time što se razvezala od bivšeg partnera, osoba je u stvari emocionalno oslobođena od njega. A veoma važna posledica tog razvezivanja je i to da je osoba sada psihološki spremna da se ponovo veže za nekog drugoga. Sada takva osoba mnogo lakše primećuje oko sebe potencijalne kandidate za novu vezu.

Osoba koja se nije razvezala nije spremna za novu vezu. Neko ko voli jednoga teško može da zavoli drugoga. Ako se neko dao jednome, ne može se u potpunosti dati drugome sve dok ne uzme nazad sebe od prvoga. Pa ipak, tako je mnogo onih koji to pokušavaju.

Ovaj članak je objavljen na sajtu politika.rs