Odnos do greške
21. Aprila 2012.
Ljubav u porodici
4. Maja 2012.
Prikaži sve

Prezir

Zato što se neka osećanja prema drugim ljudima javljaju samo u prijateljskim odnosima, a neka druga u neprijateljskim, govorimo o prijateljskim i neprijateljskim osećanjima. Idealno bi bilo da između ljudi uvek postoje prijateljski odnosi, ali postojanje neprijateljskih odnosa je realnost koju samo naivni ljudi ne žele da priznaju. Emocionalno pismeni ljudi treba da poznaju neprijateljska osećanja kako bi u konkretnim životnim situacijama mogli da prepoznaju neprijateljski odnos i da se zaštite. Pored mržnje i zavisti, osećanje prezira je jedno od najvažnijih neprijateljskih osećanja.

Osećanje prezira je zasnovano na pretpostavci da postoje ljudi koji su dostojanstveni i ljudi koji to nisu. Reč dostojanstvo dolazi od „stajati-do”, što ukazuje na horizontalni odnos da su dve osobe na istom nivou. U preziru se pojavljuje vertikalna razlika između onoga ko prezire i ko je „gore” i onoga ko je prezren, a ko je „dole”. Prezir se pojavljuje kada neko zaključi da je druga osoba nekim postupkom dokazala da ne vredi kao ljudsko biće, da je ispod nekakvog minimuma ljudskosti. Zbog toga je prezir znak da neko smatra da drugi, u stvari, nije čovek, da o njemu ima raščovečenu, dehumanizovanu predstavu.

Prezir se izražava ignorisanjem druge osobe. Ignorisati dolazi od latinske reči ignorare, što znači ne znati, odbijati da se zna za drugoga. I naša reč prezir, etimološki ima isto značenje kao previd, dakle neviđenje drugoga. Onaj koji prezire neće drugoga ni da gleda ni da ga vidi, čime mu poručuje da nije dovoljno vredan da bi bio primećen. Agresivni postupci onoga ko prezire imaju za cilj da drugoga ponize – „učine niskim”.

Kada onaj koji prezire progovori sa onim koga prezire, tipično je da svoj prezir izražava uvredama. U našem jeziku postoji veliki broj uvreda, odnosno etiketa koje se stavljaju na nekoga kao osobu, a koje tvrde da on ne vredi. Dehumanizujuće etikete upućuju da drugi samo liči na čoveka, da je neka životinja ili neka neživa materija. Pored primitivnog izražavanja prezira postoji i „aristokratski” način kada se prezir izražava na suptilan način.

Bilo kako da se izražava, prezir je uvek neprijateljsko osećanje. Kako je prezir realnost međuljudskih odnosa, dobro je naučiti da se podnosi činjenica da će nas neki ljudi, sasvim neopravdano, prezirati. Ljudi koji ne podnose ni misao da ih drugi ljudi ne cene postaju zavisni od mišljenja drugih i ulažu mnogo energije u pokušaje da drugi počnu da ih cene i prihvataju. Ljudski je i nekada osetiti prezir prema nekome, ali ga je uglavnom nepotrebno izraziti. Tolerantnost ili trpeljivost je kada nismo agresivni prema onome što nam se ne sviđa.

Ovaj članak je objavljen na sajtu politika.rs