Simbioza
9. Marta 2011.
Lica ljubomore
26. Marta 2011.
Prikaži sve

Seks u dugoj vezi

Ljudi koji su u dugogodišnjim vezama često primećuju da, kada je zajednički seks u pitanju, postoji velika razlika između sadašnjeg stanja i onog na početku veze. Jedno istraživanje je pokazalo da se nakon pet godina veze seksualna aktivnost para smanji na polovinu one aktivnosti koja je bila na početku veze. Da li to znači da duge veze negativno utiču na seksualnost?

Danas smatramo da je smanjenje seksualne aktivnosti u odnosu na početnu nešto sasvim normalno. To znači da je seks postao manje važan nego što je bio na početku odnosa. Teško je reći da li parovi na početku veze precenjuju seks ili ga kasnije potcenjuju. Ali razlika u vrednovanju svakako postoji.

Jedan od razloga za smanjenu seksualnu aktivnost je to što ljudi ne razumeju da su različiti načini na koje se javlja seksualna želja na početku veze i kasnije, u razvijenoj vezi. Na početku veze ljudi su obično zaljubljeni tako da im je najvažnije da su sa partnerom, što čini da i sam pogled na na njega budi seksualnu želju. Kako se ova želja pojavljuje često, to dovodi do učestale seksualne aktivnosti.

Kada su dve osobe zajedno godinama, tada se njihovi prioriteti menjaju. Oni ne smatraju posebnom činjenicu da su zajedno, a ni pogled na partnera uglavnom ne pobuđuje seksualnu želju. U njihovom životuse pojavljuju različite uloge koje od njih zahtevaju određene odgovornosti, tako da često ove uloge pretpostavljaju partnerskim ulogama. Sve to doprinosi da seksualnu želju ne osećaju tako često kao na početku.

Primećujemo da je sve više muškaraca u dugim vezama koji izbegavaju seks sa svojim partnerkama. Jedan od razloga je upravo osećanje zbunjenosti koju oseća muškarac koji smatra da bi trebalo da priđe partnerki, a koji nije, kao nekada ranije, seksualno uzbuđen. Na početku veze, dok je bio zaljubljen, on je prilazio svojoj partnerki nakon što bi se seksualno uzbudio posmatrajući je. Kako mu sada pogled na nju ne izaziva ono seksualno uzbuđenje koje je osećao ranije, muškarac se plaši da neće postići erekciju i okleva u prilaženju ili ga izbegava.

Psihoseksualni terapeuti pomažu u ovim slučajevima tako što muškarcu daju dozvolu da se približi partnerki i ako nije uzbuđen. Uče ga da je u redu da se uzbudi nakon prilaženja. Tako i muškarci otkrivaju predigru u kojoj raste uzbuđenje. Nežnost preuzima ulogu uzbuđivanja pogledom. Tako nežnost postaje uvod u strasni seks. Treba shvatiti da zaljubljenost pobuđuje seksualnu želju na jedan način, a ljubav na drugi način. Upravo ljubav omogućuje seksualnost u dugim vezama. I zato kažemo da je ljubav najbolji afrodizijak.

Ovaj članak je objavljen na sajtu politika.rs