Mozak i Internet
17. Decembra 2011.
Čestitke i pozdravi
6. Januara 2012.
Prikaži sve

Uspešna veza

Mnogi misle da je za uspešnu vezu, dakle za vezu koja dugo traje, koja je stabilna i u kojoj su oba partnera zadovoljna, dovoljna velika ljubav. Međutim, veza i ljubav se ne mogu poistovetiti. Postoje ljudi koji žele ljubav, ali ne i vezu. Oni smatraju da još nisu spremni da se zbog jedne određene osobe odreknu svih onih divih stvari za koje veruju da će im se dogoditi u budućnosti.

Postoje i parovi koji se vole, ali koji imaju toliko različite i suprotstavljene predstave o tome kako veza treba da izgleda da su u veoma čestim konfliktima koji čine njihovu vezu ili brak hronično nestabilnim. Ni njima ljubav nije dovoljna za uspešnu vezu.

Glavna osobina onih parova koji jesu u uspešnim vezama ili brakovima jesteda dele poglede na važna životna pitanja. Iako između partnera koji su u uspešnoj vezi postoje brojne razlike, povezuju ih isti ili slični pogledi na važna životna pitanja. Oni su saglasni u tome koje su to osnovne životne vrednosti i kako se te vrednosti ostvaruju.

Za neuspešne veze ili brakove upravo je karakteristično suprotno: partneri se ne slažu u osnovnim životnim vrednostima ili se ne slažu kako se ove vrednosti neguju. Ako se partneri koji se vole razlikuju po tome koliko su im važna, na primer, deca, tako da jedno od njih žarko želi da rodi dete, a drugo to ne želi ili pomera rođenje za daleku budućnost, onda se između njih pojavljuje jedna od takvih temeljnih razlika. Posledica je da će u takvoj vezi uvek jedno od njih biti nesrećno: ili će patiti osoba koja želi dete, a nema ga, ili će patiti osoba koja nije želela dete, a dobila ga je. Slično, ako je jednom od njih važan novac, a drugome nije, takođe će postojati temeljna razlika: prva osoba će drugu doživljavati kao rasipnu i neodgovornu, a druga će prvu doživljavati kao materijalistu koji zbog trke za novcem zapostavlja prave životne vrednosti.

Da bi ljudi delili poglede na neku vrednost, nije dovoljno da se slažu da nešto jeste životna vrednost, već i da se slažu kako se ona ostvaruje, neguje ili čuva. Ako su na primer i njemu i njoj deca najvažnija životna vrednost, onda će se pojaviti temeljna razlika ako se jako razlikuju u načinu vaspitanja dece. Ako je jedno za popustljivo, a drugo za strogo vaspitanje, onda će svako od njih misliti da ono drugo šteti detetu, što će biti izvor dubokih konflikata.

Zato je kod izbora partnera važno razmišljati i o svojim i njegovim životnim vrednostima. Što je veća saglasnost u najvažnijim vrednostima to su veće i šanse za uspešnu vezu.

Sabrane kolumne iz „Politike, „Psihopolis” autor je objavio u knjizi „Uloviti ljubav”.

Ovaj članak je objavljen na sajtu politika.rs